Werkgroep Activiteitentherapie Activiteitenbegeleiding Revalidatie Resocialisatie Reïntegratie

moovio

Organisatie

Werkgebied

Binnen de revalidatie, verpleeghuizen revalidatie, activiteitencentra en psychiatrie zijn activiteitentherapeuten of activiteitenbegeleiders werkzaam. Deze professionals richten zich op het zo optimaal mogelijk functioneren van de cliënt door gebruik te maken van activiteiten op sociaal, emotioneel, creatief en educatief vlak en die gericht zijn op dagbesteding. Deze activiteiten sluiten aan op de (revalidatie)doelen die vooraf zijn opgesteld binnen het multi- of interdisciplinaire team.

Professionals

De professionals binnen de WAARRR zijn afkomstig uit verschillende functies en deelgebieden van de revalidatie, resocialisatie en re-integratie. Bijvoorbeeld als activiteitentherapeut of activiteitenbegeleider, maar ook als sociaal cultureel werker. Eveneens varieert de instelling waarin men werkt; dit kan zijn een revalidatiecentrum of een reactiveringsafdeling in een verpleeghuis, maar ook een (dag)activiteitencentrum voor cliënten met lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel, of  afdeling psychiatrische in een algemeen ziekenhuis.

Zelfstandig vakgebied

Vanuit de revalidatiecentra wordt de afgelopen jaren steeds meer nagedacht over hoe toe te werken naar een éénduidige functie, met daarbij een landelijke profilering. Wat nog veel voorkomt is dat er verschillende benamingen en inschaling gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld de functie van activiteitentherapeut of activiteitenbegeleider.

Een dergelijk proces vereist natuurlijk een duidelijke profilering van beroepskrachten die binnen het vakgebied opereren en zich nadrukkelijker gaan onderscheiden. Er moet meer éénduidigheid komen op het gebied van functie-eisen, vooropleiding, bijscholing en andere zaken waar dit het vakgebied betreft. Daarom wil de WAARRR onderscheid maken in verschillende werkvelden.

 Platform

Om éénduidigheid te creëren en vast te houden is de WAARRR een belangrijk instrument. Het doel van de WAARRR is het vormen van een platform. Hiermee organiseren professionals zich en versterken en ondersteunen de beroepsuitoefening.

Organogram

De Waarrr is de paraplu met daaronder de werkvelden.  De  werkvelden bestaan uit meerdere actieve vakgenoten die zich daarvoor gemeld hebben.

Werkvelden
1.Revalidatiecentra
2.Verpleeghuizen afd revalidatie/reactivering
3.Psychiatrie / PAAZ
4.Activiteiten Centra Lichamelijke Beperking /NAH


WAARRR De Praktijk Symposia Organisatie Werkvelden Contact