Commissie Klinimetrie

De commissie Klinimetrie* (WAARRR) brengt het belang van de Klinimetrie binnen het vak AT onder de aandacht.
Er is een start gemaakt met de inventarisatie  van de klinimetrie-instrumenten die binnen ons werkveld AB/AT ingezet worden.

Dat Klinimetrie geen vanzelfsprekendheid is binnen de activiteitentherapie is duidelijk. De commissie Klinimetrie begon met een enquête om in kaart te brengen of, en zo ja welke, meetinstrumenten binnen ons vakgebied gebruikt worden.Verder volgen zij met belangstelling een onderzoek binnen de St Maartenskliniek van studenten van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Zij doen onderzoek naar gevalideerde, bruikbare meetinstrumenten voor activiteitentherapie gericht op welzijn en welbevinden.

De commissie wil aan de hand van vragen die zij bij de start heeft opgesteld zich verder verdiepen in de klinimetrie en wil daarvoor contacten leggen in het werkveld.
Uiteindelijk hoopt zij tijdens ons WAARRR-Symposium in 2014 de eerste resultaten te kunnen presenteren. Kun je zelf inhoudelijk iets bijdragen of heb je ideeën laat het weten, stuur een mail naar:  m.l.hoving@cvr.umcg.nl
In de Commissie nemen 6 mensen deel uit verschillende centra.

Inventarisatie Klinimetrie  november 2012
Welke instrumenten worden gebruikt en waar:

Centrum Instrument Doelgroep Validatie
RC De Trappenberg
Huizen
User p
HBS-H
(Op aanvraag psycholoog
DagbestedingJa
ja
Zorggroep
Maartenshof
Groningen
Scopa-ps
Euro-col
Eigen Dagbestedingsanalyse
Parkinson
Parkinson
nee
ja
nee
RC Vogellanden
Zwolle
FAICVAja
Roessingh
Enschede
Observatie +Evaluatie
Enquête Activiteitentherapie

RC De Hoogstraat
Utrecht
AT Klinimetrie
Vragenlijst, scorelijst voor modules, interesse onderzoek, tijdsbesteding
Reade Amsterdam User-P
TPA
VIL=(? (Vragenlijst Interactioneel Leraarsgedrag)
Dagbesteding
CVA
Ja
Ja
MCL LeeuwardenEigen Observatielijst tijdens het MBvOGeriatrieja
Paramedisch Centrum DeventerGo-MapGeriatrieja
MaartenskliniekWCN lijstHersenletselja

 

Werkgroep Activiteitentherapie Activiteitenbegeleiding Revalidatie Resocialisatie Reïntegratie