Terugblik symposium 2014

Terugblik op het symposium “WAARRRnaartoe” op 7 november 2014

IMG-20141107-WA0001IMG-20141107-WA0018IMG-20141107-WA0021

IMG-20141107-WA0010IMG-20141107-WA0020IMG-20141107-WA0017 Vrijdag 7 november 2014 was het een gezellige drukte voor aanvang van ons symposium in het Auditorium van het Flevoziekenhuis te Almere. Uit alle hoeken van het land stroomden vakgenoten toe om het WAARRR-symposium bij te wonen. De opkomst viel niet tegen gezien de moeilijke tijden in de zorg en dus ook voor ons, activiteitentherapeuten/begeleiders. De enquête die direct na afloop werd uitgedeeld leverde een waarderingsscore op van 7,5, een mooi resultaat waar we tevreden mee zijn. Natuurlijk gaan we de evaluatieformulieren beter bekijken om er aandachts- en verbeterpunten uit te halen en zullen we in onze bijeenkomst van januari met elkaar terugblikken op de organisatie, inhoud en het verloop. In ieder geval willen we werkgroeplid Laura en haar collega`s van Flevoburen en de Trappenberg hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij in de organisatie hebben gestoken. En natuurlijk ook Gérard Hendriks die ons belangeloos ondersteunde als dagvoorzitter. Verder leverde de enquêteformulieren de volgende concrete informatie op: 50% van bezoekers werkte binnen revalidatiecentra, 30% binnen de Psychiatrie/PAAZ, 15% verpleeghuizen en 5% als AT-er in ziekenhuizen. De Nieuwsbrief kreeg ook een score van 7,5 maar opvallend was dat ± de helft van de bezoekers er niet bekend mee was. Iedereen die nog niet in ons adressenbestand voor komt zullen we toevoegen en de nieuwsbrief voortaan toezenden. Opvallend blijkt ook de uiteenlopende waardering van de verschillende sprekers/presentaties. Daaruit valt op te maken dat er voor ieder wat wils was en dat er voldoende aanknopingspunten waren voor de 3 werkvelden die in de WAARRR vertegenwoordigd zijn. En “last but not least” nog een concreet gegeven: er meldden zich een 6-tal symposiumbezoekers die actief mee willen gaan doen binnen de WAARRR. We zijn blij nieuwe mensen te mogen begroeten want er is nog veel te doen om ons als WAARRR verder te ontwikkelen. We hopen dat zij in 2015 de draad oppakken en hun inbreng bij en inzet voor de WAARRR vorm gaan geven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Werkgroep Activiteitentherapie Activiteitenbegeleiding Revalidatie Resocialisatie Reïntegratie