BPSW

Beroepsvereniging, aansluiten bij de BPSW?

WAARRR is op zoek naar verbreding en een organisatie die ons kan ondersteunen bij het organiseren en faciliteren van activiteiten, zodat we elkaar versterken. Judith Knollenburg van WAARRR is daarvoor in gesprek geweest met Lies Schilder, algemeen directeur van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Zij hebben het aansluiting bij deze vereniging (voorheen de NVMW) besproken en de voor- en nadelen hiervan. Zie ook: bpsw .

BPSW is een beroepsvereniging voor professionals in Sociaal Werk. Maatschappelijk werkers, jeugdhulp- en jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zijn in de vereniging vertegenwoordigd. Zij werken aan ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk en behartigen de belangen van hun leden. BPSW-school biedt trainingen, masterclasses, intervisie en supervisie.

Aan het lidmaatschap zitten diverse voordelen:

       Het helpt u te participeren in beroepsontwikkelingen,

       U kunt zich beter profileren bij uw werkgever,

       Er is een rechtsbijstandverzekering Tuchtrecht beschikbaar,

       Ter bescherming van de kwaliteit van het beroep is er de Beroepscode.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Werkgroep Activiteitentherapie Activiteitenbegeleiding Revalidatie Resocialisatie Reïntegratie