Het werkdomein AT/AB

Activiteitentherapeut
Functieinhoud
Onder de uitoefening van het beroep van activiteitentherapeut wordt verstaan het beroepsmatig:

  • op basis van een indicatie, als onderdeel van een behandelplan, analyseren van een hulpvraag van een cliënt,  waarbij er sprake is van meer complexe factoren rond het verwerven van handelingsvaardigheden, complexe factoren,  die veroorzaakt worden door elkaar sterk beïnvloedende processen op intra-psychisch, sociaal-maatschappelijk en/of somatisch gebied.
  • bepalen welke vormen van activiteitentherapie zullen worden toegepast.
  • overwegen van de uitvoeringsmogelijkheden en opstellen van een behandelplan.
  • met het oog op de te bereiken doelen zorgdragen voor en opstellen van een behandelplan; het plan: het organiseren, aanbieden van activiteiten en het behandelen van cliënten.
  • evalueren van de gestelde doelen.

 Opleidingsniveau:  HBO-SPH


Activiteitenbegeleider
Functieinhoud
Onder het uitoefenen van het beroep van activiteitenbegeleider wordt verstaan het beroepsmatig:

  • analyseren van de behoefte van de cliënt naar vormen van dagbesteding;
  • in overleg met de cliënt en/of zijn milieu bepalen van doelen met het oogmerk handelingsvaardigheden te verwerven dan wel te behouden;
  • overwegen van de mogelijkheden en opstellen van een activiteitenbegeleidingsplan wat aansluit bij het activiteitenplan;
  • uitvoeren van het actviteitenbegeleidingsplan;
  • evalueren van gestelde doelen;

Opleidingsniveau:  MBO-SPW niveau 4

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep WAARRR via e-mail, waarevalidatie@gmail.com

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Werkgroep Activiteitentherapie Activiteitenbegeleiding Revalidatie Resocialisatie Reïntegratie