Geschiedenis

In juni 1996 ging er een brief uit naar alle revalidatie instellingen in Nederland met de volgende aanhef; “Graag willen wij kennis geven van het bestaan van een, nog in de kinderschoenen staande, werkgroep!”

Deze werkgroep is ontstaan doordat enkele activiteitenbegeleiders en activiteitentherapeuten elkaar troffen op een conferentie rondom de CVA patiënt. Tijdens deze bijeenkomst kwam men met elkaar in contact en al snel bleek dat er behoefte was aan overleg met vakgenoten, werkzaam binnen de revalidatie. Op 9 oktober 1995  heeft het eerste W.A.A.R.-overleg plaatsgevonden in de Hoogstraat in Utrecht. Deelnemers waren van RC t’ Roessingh, VP Kastanjehof, RC de Trappenberg, RC Beatrixoord,  RC Heliomare, Revalidatie Amsterdam en RC de Hoogstraat. Daar merkten we opnieuw hoe groot de honger was naar informatie uitwisseling en uniformiteit.

Er werd een algemene doelstelling geformuleerd en een werkwijze afgesproken. Men oriënteerde zich op aansluiting bij bestaande organisaties zoals  de NBAA (Nederlandse Beroepsvereniging van Activiteitenbegeleiders en activiteitentherapeuten), de Vrin (Vereniging van Revalidatie Instellingen Nederland) en het Cerein (cursusbureau voor de activiteitensector voorheen OVDB).
De Nederlandse Vereniging van de Activiteiten Sector (NeVAS) is opgeheven, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Activiteitenbegeleiders en Activiteitentherapeuten (NBAA) is opgegaan in de beroepsorganisatie Phorza.

De doelstelling van de WAAR werd in oktober 1996 vastgesteld;

  • De WAAR volgt ontwikkelingen op het vakgebied binnen de revalidatie en probeert ze mee richting te geven.
  • De WAAR wil informatie geven aan AB-ers/AT-ers in hun werksetting over functieomschrijving, salariëring, opleiding, ontwikkelingen, methodieken.
  • De WAAR wil landelijke bekendheid geven aan het WAAR en zijn doelstellingen.
  • De WAAR wil deelnemen aan landelijk overleg binnen de activiteitensector.
  • De WAAR wil studie/symposia- en themadagen organiseren gericht op deze specifieke werksetting.
  • De WAAR wil AB-ers/AT-ers profileren als beroepsgroep binnen de revalidatie.

Maar wie was nu eigenlijk onze achterban? Daarom heeft er medio mei 1997 een onderzoek plaats gevonden om inzicht te krijgen in de behoefte van activiteitenbegeleiders en activiteitentherapeuten werkzaam binnen de revalidatie om zich landelijk te organiseren. Ondertussen kwam de WAAR enkele keren per jaar bijeen op wisselende locaties.

De WAARevalidatie sloot zich in juli 2009 aan bij de beroepsvereniging voor sociaal agogisch werkers “de Phorza”. De Phorza is in januari 2011 definitief gestopt omdat zij hun gestelde doelen niet heeft kunnen behalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Werkgroep Activiteitentherapie Activiteitenbegeleiding Revalidatie Resocialisatie Reïntegratie