De Praktijk

Onderstaande informatie is in een zo breed mogelijk perspectief geschreven.
De uitvoering van het vak van activiteitentherapeut / begeleider wordt op verschillende wijze in verschillende zorgsettingen uitgevoerd. Daarom is er geen sprake van een uniforme Activiteitentherapeut/begeleider. Onderstaande moet in die context worden gelezen.

Doel en achtergrond  vak Activiteitentherapie/ Activiteiten begeleiding:

Het aangaan van een samenwerkingsrelatie met de patiënt/cliënt om samen met hem/haar  het lichamelijk, psychisch, cognitief en sociaal, emotioneel functioneren in gunstige zin te beïnvloeden zodat kwaliteit van leven en  participatie in de maatschappij zo optimaal mogelijk kan wordennaaimachine bereikt. Hierbij zijn de doelen die de patiënt/cliënt opstelt leidend.

Taken in hoofdlijnen

* onderzoeken, behandelen en begeleiden van cliënten en zijn/haar sociale systeem, zowel individueel als in groepen
* het samen met de patiënt/client opstellen van een behandelplan, binnen het kader van de door de organisatie aangegeven kaders
*Het ondersteunen van de client/patient in het vinden van een passende dagbesteding na behandeling.
*Evalueren van resultaten en rapporteren
*Organisatiegebonden taken en het uitvoeren van professiegebonden taken

Behandelen

Leidraad is wat de cliënt/patiënt ziet als beperkingen in zijn huidige dagbesteding, maar ook de mogelijkheden t.a.v. de toekomst  Zo wordt  er samen een passend plan opgesteld. Dit plan wordt methodisch aangeboden. Met als doel  het ontwikkelen, bevorderen  en/of handhaven van de cognitieve, motorische, mentale en sociale functies ten behoeve van de zelfstandigheid. Interdisciplinair samenwerken in een multidisciplinaire setting  past in het totale behandelplan van de cliënt en is gericht op re-integratie in de maatschappij en de eigen leefomgeving.

Middelenhoutbranden

Bij de activiteitentherapie zijn de middelen alles wat er nodig is om de client/patient zijn/haar doel te laten bereiken. Dit reikt van textiele werkvormen tot vrijwilligerswerk en van zingen tot websites bouwen en alles wat daar tussen zit. Hierbij is aandacht voor zowel strategie (Hoe ga ik dit doen?) als benodigde aanpassingen (Wat heb ik nodig om dit te kunnen doen?)

Plaats in de organisatie.

Over het algemeen is de Activiteitentherapeut/begeleider onderdeel van een multidisciplinair behandelteam. Deze teams hebben meestal een interdisciplinaire werkwijze. Er kunnen dus meerder behandelaars betrokken zijn bij de een doel van de patiënt. De meeste behandelteams zijn gericht op 1 of meerdere diagnosegroepen. De activiteitentherapeut neemt deel aan overlegvormen als behandelplan besprekingen, Multidisciplinair werkoverleg en overleg binnen de eigen vakgroep.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Werkgroep Activiteitentherapie Activiteitenbegeleiding Revalidatie Resocialisatie Reïntegratie