Werkgroep Activiteitentherapie Activiteitenbegeleiding Revalidatie Resocialisatie Reïntegratie

moovio

Doelstellingen tot 2020

Doelstellingen tot 2020

Aansluiting beroepsvereniging BPSW?
Er is contact met de beroepsvereniging over aansluiting van de WAARRR bij de BPSW, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, dit is de nieuwe naam voor NVMW.

Symposium 

De WAARRR organiseert 2-3 jaarlijks een symposium. Hiervan worden alle bij de werkgroep bekende vakgenoten op de hoogte gesteld en voor uitgenodigd. Het volgend symposium staat gepland op 8 november 2019, bij Sint Maartenskliniek in Nijmegen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang! We houden jullie op de hoogte!

Nieuwsbrief en website
De WAARRR brengt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief (WAARRRTOGO!) uit. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de achterban n.a.v. de vergaderingen die elk kwartaal plaatsvinden. Doel van deze nieuwsbrief is om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, uitwisselen van relevante informatie en te  informeren over de vergaderdata en inhoud. De website wordt up-to-date gehouden en via social media proberen we een grote groep mensen te bereiken.

Uitbreiden en organiseren werkveldgroepen WAARRR
We willen graag nieuwe werkvelden opstarten, met name de Activiteitencentra afdeling Lichamelijke  Beperking/Niet-aangeboren hersenletsel. De vertegenwoordigde werkvelden willen we uitbreiden, er zijn altijd nieuwe leden welkom!


WAARRR De Praktijk Symposia Organisatie Werkvelden Contact