WAARRR

De WAARRR biedt professionals die voornamelijk als activiteitentherapeut of activiteitenbegeleider werkzaam zijn binnen de revalidatie, resocialisatie en re-integratie, een platform om zich te organiseren en de beroepsuitoefening te versterken en te ondersteunen. Deze professionals richten zich op het zo optimaal mogelijk functioneren van de cliënt door gebruik te maken van activiteiten op sociaal, emotioneel, creatief en educatief vlak en die gericht zijn op dagbesteding. Deze activiteiten sluiten aan op de (revalidatie)doelen die vooraf zijn opgesteld binnen het multi- of interdisciplinair team.

Speerpunten

  • Op 8 november 2019 werd het laatste Symposium gehouden bij het van der Valk hotel in Lent (bij Nijmegen). Daarna kwamen we in de pandemie terecht en heeft de werkgroep ook even op een laag pitje gefungeerd. Gelukkig lijken we nu in betere tijden te zitten en is er voor 25 november 2022 weer een symposium georganiseerd, bij Sint Maartenskliniek in Nijmegen.
  • Er verschijnt geregeld een nieuwsbrief (WAARRRTOGO!) en social media (Facebook en LinkedIn) worden ingezet om onze achterban te bereiken. De website wordt actueel gehouden.
  • Aandacht voor de mogelijkheid van registratie in het kwaliteitsregister van Registerplein als sociaal agoog. Het kan voor jezelf of je werkgever belangrijk zijn je kwaliteit aan te kunnen tonen door deze registratie. Binnen de werkgroep zijn verschillende collega’s geregistreerd. Zij kunnen hun ervaringen hierover delen.
  • Er zijn, ondanks roerige tijden, steeds mensen uit het vak die zich actief inzetten. Kennis en kunde wordt uitgewisseld.
  • Na het symposium van 2010 is de WAARRR zich gaan verbreden met andere werkvelden, naast Revalidatie, zijn nu het  werkveld Psychiatrie, het werkveld Verpleeghuizen (revalidatie/reactivering) en het werkveld gehandicaptenzorg toegevoegd.

De WAARRR bestaat uit een groep enthousiaste, actieve vrijwilligers die zich onder meer  inzetten om het vak landelijk op de kaart te zetten en een stevige basis te vormen voor deze beroepsgroep.

IMG_1097

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Werkgroep Activiteitentherapie Activiteitenbegeleiding Revalidatie Resocialisatie Reïntegratie